Pedagogisch Werkplan Lynnenlein

Ingangsdatum: 1 april 2021   Evaluatiedatum: 1 april 2023 (jaarlijkse evaluatie)

Mijn gastouderopvang

Naam gastouderopvang: LynnenLein
Straat en huisnummer: Strandwal 39
Postcode en plaats: 4386 HE Vlissingen
Telefoonnummer: 06-44442551
E-mailadres: lynnenlein@zeelandnet.nl

Ik ben Marjolein Pieterse-den Hollander (1970).
Met veel plezier vang ik (inmiddels ruim twintig jaar) kinderen op waarbij ik ze een zo leuk mogelijke tijd probeer te bezorgen.
Samen met mijn man Erik (1965), onze dochter Lynn (2006) en hondje Kanjer woon ik aan de Strandwal. Onze drie volwassen zoons wonen inmiddels zelfstandig.

Wij wonen in een ruime eengezinswoning met tuin in de wijk Lammerenburg in Vlissingen. De opvanglocatie is goed bereikbaar en er is voldoende parkeergelegenheid voor de deur. Op korte afstand van ons huis zijn diverse speelveldjes, een speeltuin, een kinderboerderij, bos en strand.
Wij wonen zelf op de eerste verdieping.
Op de begane grond is een grote woonkamer die helemaal is ingericht voor de opvang en waar alle spel- en ontwikkelingsmaterialen bij de hand zijn. Er is een aparte ruimte (bijkeuken) met daarin een commode en aanrecht. In de gang bevindt zich een toilet. De tuin aan de achterkant van de woning is grotendeels bestraat, omheind door een schutting en gedeeltelijk ingericht met spelmateriaal.
Op de tweede verdieping zijn er drie slaapkamers. Eén slaapkamer met twee vaste kinderledikantjes en op beide andere kamers staat één vast kinderledikantje.

Bij LynnenLein worden maximaal 5 kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar opgevangen.
In deze kleine groep is veel persoonlijke aandacht waardoor het mogelijk is onderling een goede band op te bouwen.

 

Groepsopbouw

Leeftijd tot en met jaar
0-6 jaar 6 kinderen 0-6 jaar,
waarvan maximaal 5 kinderen 0-4 jaar oud zijn,
waarvan maximaal 4 kinderen 0 en 1 jaar zijn,
waarvan maximaal twee kinderen 0 jaar zijn.

Bij LynnenLein worden kinderen opgevangen in de leeftijd van 0-4 jaar. Bij uitzondering (bij later starten op de basisschool) worden er kinderen in de leeftijd van 4-6 jaar opgevangen.

 

Openingstijden

Maandag: 07.00-18.00u Donderdag: 07.00-18.00u
Dinsdag: 07.00-18.00u Vrijdag: 07.00-18.00u

In november geef ik mijn planning voor vakantie/vrije dagen in het komende jaar door. Een incidentele vrije dag buitenom de jaarplanning wordt zo vroeg mogelijk maar uiterlijk een maand tevoren doorgegeven.

 

Brengen en Ophalen

Bij binnenkomst worden ouder en kind begroet. We bespreken met elkaar bijzonderheden die van belang zijn voor het verloop van de opvang die dag.

Bewust afscheid nemen is erg belangrijk voor een kind. Het is belangrijk dat uw kind het vertrouwen heeft dat u terug komt. Wanneer u het afscheid nemen kort houdt, houdt u voor uw kind de situatie het meest overzichtelijk.
Als uw kind het prettig vindt u uit te zwaaien dan is daarvoor gelegenheid.
Sommige kinderen hebben even tijd nodig om te “schakelen” van thuis naar de gastouder. Daar wordt rekening mee gehouden. Ik pas me zoveel mogelijk aan aan wat het kind zelf prettig vindt.

Op het moment dat u afscheid neemt, draagt u de verantwoordelijkheid voor uw kind over aan de gastouder.

Wanneer u onverhoopt uw kind niet zelf op kunt halen, is het belangrijk dat u dit aan mij laat weten. Dat kunt u persoonlijk mededelen, telefonisch of via de app. Bij twijfel wordt er contact met u opgenomen. Wanneer minderjarige broers of zussen uw kind(eren) komen ophalen, gebeurt dit in alle gevallen in overleg.

Voor mij is het niet mogelijk kinderen op andere locaties op te halen, o.a. omdat de kleinsten zoveel mogelijk hun eigen (slaap)ritme aanhouden.

 

Dagindeling

Van tot Activiteit.
07.00 08.45 Binnenkomst met korte overdracht tussen ouder en gastouder /vrij spel /ontbijt.
08.45 09.00 Gezamenlijk opruimen / voorleesmoment.
09.00 09.45 Kring en gestructureerde activiteiten.
09.45 10.15 Eten en drinken: we zingen een liedje, eten fruit en drinken sap of water. Een enkele keer kan dit ook iets anders zijn, bijvoorbeeld als we een verjaardag vieren. Kinderen worden verschoond en kinderen die zindelijk zijn gaan naar het toilet.
10.15 11.15 Samen naar buiten / gestructureerde activiteiten / vrij spel buiten of binnen.
11.15 11.30 Gezamenlijk opruimen en handen wassen.
11.30 12.30 Lunch: Boterhammen eten en melk/drinkyoghurt drinken.
We zingen een liedje voor het eten, eten en praten, vervolgens handen en gezichten schoonmaken. Kinderen worden verschoond en kinderen die zindelijk zijn gaan naar de wc.
12.30 15.00 Kinderen gaan slapen of kunnen vrij spelen/gestructureerde activiteiten. De jongste kinderen hebben hun eigen slaapritme.
14.30 15.00 Eten en drinken: we eten een koek en drinken water of sap. Kinderen worden verschoond en kinderen die zindelijk zijn gaan naar het toilet.
15.00 16.30 Samen naar buiten/gestructureerde activiteiten/vrij spel buiten of binnen.
16.30 18.00 Vrij spel en/of gestructureerde activiteiten.
16.30 18.00 Kinderen worden opgehaald; korte overdracht tussen gastouder en ouder.

 

Het dagritme zorgt voor een goede balans tussen samen, alleen, rust en uitdaging. Hierbij wordt voortdurend de afweging gemaakt tussen het dagritme van de groep en individuele behoefte van de kinderen.

Bij het werken met nuljarigen wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met het dagritme van het kind en het ritme dat hij of zij thuis gewend is. Wanneer een kind één jaar wordt, gaat hij meer mee in het dagprogramma van de groep.

 

Activiteitenaanbod

Om de ontwikkeling van de kinderen te stimuleren, worden er op een dag activiteiten aangeboden.

 • Iedere dag lezen we (prenten)boeken en zingen we liedjes om de taalontwikkeling te stimuleren. Er komen regelmatig nieuwe boeken bij. Lezen is leuk en bevordert de taalvaardigheid. Daarnaast is het vaak een fijn rustmoment voor kinderen.
 • muziek: dagelijks samen zingen, muziek luisteren, zelf muziek maken, bewegen op muziek.
 • naar buiten: wandelen met ons hondje, naar bos/strand/park/speeltuin.
 • creatieve activiteiten: tekenen, schilderen, plakken, kleuren, knippen, scheuren, spelen met klei, zand of water.
 • puzzelen, samen bezig zijn met de aanwezige educatieve spelmaterialen.
 • naar de volkstuin om te zien hoe alles groeit en bloeit, plukken en proeven als dat kan.
 • regelmatig werken we met thema’s: inhaken op wat het kind aandraagt, een thema horend bij Uk & Puk of KIKI (VVE). Deze programma’s bieden thema’s die dicht bij de directe belevingswereld van kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar staan. Bij elk thema horen diverse activiteiten waarbij de verschillende ontwikkelingsgebieden worden gestimuleerd.

 

Achterwachtregeling

Als een gastouder op één bepaald moment 4 of meer kinderen opvangt, inclusief haar eigen kinderen tot 10 jaar, is de gastouder verplicht een achterwacht te regelen. De achterwacht moet binnen maximaal 15 minuten, in geval van calamiteiten, op het adres van de gastouder aanwezig kunnen zijn.

1ste Achterwacht

Voor deze gastouderopvang zijn Erik Pieterse (mijn man) en Marian den Hollander-de Ridder (mijn moeder) de achterwacht.

Centrale achterwacht

In het geval de 1ste achterwacht niet beschikbaar of bereikbaar is kan een gastouder een beroep doen op de centrale achterwacht van KOW. Voor deze gastouderopvang is de centrale achterwacht: Tuimelaar, Alexander Gogelweg 10, Vlissingen

 

Huisregels

Afspraken voor materiaal:

 • Stoelen en banken zijn om op te zitten.
 • Met speelgoed wordt rustig gespeeld.

Afspraken m.b.t. veiligheid:

 • Bij het oversteken van de straat een hand geven of de wagen vasthouden.
 • De deur tussen de woonkamer en de hal sluiten.
 • Op de trap lopen we rustig.

Afspraken m.b.t. hygiëne:

 • Na gebruik van het toilet, na buiten spelen en voor het eten wassen we onze handen.
 • Onze neus snuiten we in een papieren tissue.

Pedagogische regels:

 • Als we eten blijven we aan tafel tot iedereen klaar is met eten.
 • Stoelen en banken zijn om op te zitten.
 • Opruimen waarmee je gespeeld hebt.
 • Wat je zelf kan mag je zoveel mogelijk zelf doen.
 • Niet schelden of vloeken.
 • Op je beurt wachten.

 

Tot slot

Zoals elke gastouder haar best doet om ieder kind een prettige opvang te bieden met ruimte om te ontdekken, te spelen en te leren, is dit werkplan met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Mocht u desondanks vragen hebben, verduidelijking willen of graag iets aan mij kwijt willen over dit werkplan, dan sta ik uiteraard voor u klaar.

Aanvullende informatie

Opvanguren

In overleg met ouders worden de opvangdagen en opvangtijden afgesproken en vastgelegd in de overeenkomst. Opvang op andere dagen of andere tijden is alleen mogelijk op basis van beschikbaarheid en na overleg vooraf. Bij LynnenLein wordt een minimum van 8 opvanguren per dag en 30 opvanguren per maand (gebaseerd op één dag opvang per week) gehanteerd.

 

Scholing en ervaring

 • HAVO
 • Tijdens mijn middelbare schooltijd heb ik een periode meegeholpen bij peuterspeelzaal “De Paddestoel” in Oost-Souburg
 • Vrijwilligerswerk bij de “Walk Inn” in Vlissingen (activiteiten voor tieners)
 • Sinds 1992 zelf moeder
 • Sinds 1994 ervaring als gastouder. Eerst via het gastouderproject in Bergen op Zoom, daarna als gastouder via KOW
 • Ik ben “overblijfmoeder” geweest op de school van onze kinderen
 • Opleiding tot verzorgende-C (raakvlakken met werken in de kinderopvang op het gebied van communicatie, verzorging, planmatig werken, EHBO) en werk in de zorg (doktersassistente in Serooskerke, tandartsassistente in Oost-Souburg, verzorgende bij Zorgstroom)
 • Diploma Helpende Zorg & Welzijn gehaald in 2010 om aan de nieuwste wettelijke eisen te voldoen
 • Cursussen, e-learning via KOW
 • Jaarlijkse EHBO herhaling via KOW

 

Regeling vervanging bij verhindering

In geval van ziekte worden ouders hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gesteld. Wanneer nodig kan KOW helpen bij het zoeken naar vervangende opvang.

 

Pedagogische doelstelling en visie op opvoeden

Inmiddels ruim twintig jaar vang ik in een kleinschalige, huiselijke omgeving kinderen op waarbij ik probeer ze een zo leuk mogelijke tijd te bezorgen. Bij LynnenLein bied ik een veilige plek met rust en regelmaat, waar kinderen zichzelf mogen en kunnen zijn en zich in hun eigen tempo kunnen ontwikkelen. Respect hebben voor elkaar, vriendschap, samenspel, gezelligheid, actief bezig zijn, plezier hebben, zelfstandigheid bevorderen, speelgoed aanbieden dat uitdaging biedt…dat is waar LynnenLein voor staat.

 

Pedagogisch handelen

Wat ik belangrijk vind in de opvang:

 • Wederzijds vertrouwen. Dit vertrouwen is voor mij de basis van de opvang.
 • Eerlijk zijn.
 • Elkaar serieus nemen.
 • Rekening houden met gewoontes en wensen van ouders voor zover mogelijk.
 • Een veilige plek bieden waar kinderen zich welkom en geborgen voelen.
 • Structuur bieden in de dag.
 • Een goede verzorging.
 • Een kind moet zichzelf kunnen en mogen zijn en moet zich kunnen ontplooien.
 • Respect hebben voor elkaar, naar elkaar luisteren.
 • Tijd voor elkaar hebben, samen dingen doen.

 

Veilige opvang

Ons huis en onze tuin zijn aangepast aan de wettelijke normen die gelden voor kinderopvang aan huis. Wat emotionele veiligheid betreft vind ik het belangrijk dat een kind zich veilig en geborgen kan voelen om zich van daaruit goed te kunnen ontwikkelen. Vanuit dit gegeven worden de kinderen benaderd met gerichte aandacht en geduld. Er wordt actief geluisterd, gelet op signalen die het kind afgeeft, aandacht geschonken aan de eigenheid van het kind en er wordt geknuffeld.

 

Omgang met kinderen

Ik vind het belangrijk dat een kind zichzelf kan en mag zijn en dat het zich kan ontplooien. Om dit mogelijk te maken wil ik dat de kinderen rekening houden met elkaar en elkaar de ruimte geven. Ik stimuleer de kinderen om dingen zelf te doen wanneer ze eraan toe zijn en probeer in te spelen op de individuele behoeften van het kind. Wanneer ik feedback geef doe ik dat zoveel mogelijk in de vorm van een “ik-boodschap”. Respect hebben voor elkaar en naar elkaar luisteren vind ik belangrijk, net als eerlijk zijn, elkaar serieus nemen en elkaar accepteren. Ieder kind ontwikkelt zich in zijn eigen tempo, op zijn eigen manier en niveau. Bij het aanbieden van spelmateriaal en activiteiten wordt hiermee rekening gehouden. Ik probeer de ontwikkeling van het kind te stimuleren door spel en spelmateriaal aan te bieden dat past bij de leeftijd van het kind en uitdaagt tot het leren van nieuwe dingen op verschillende gebieden. De beide VVE programma’s vormen hierbij een leuke en leerzame aanvulling op alles dat we al samen doen. Goed gedrag beloon ik met complimentjes, bij negatief gedrag probeer ik het kind bewust te maken van het negatieve aan het gedrag en beloon ik het kind met een compliment wanneer het een volgende keer goed gaat.

 

Wennen

Wennen gaat in overleg met ouders. Eerst een paar uur of meteen een hele dag, in overleg is veel mogelijk.
Voor een kind is het vaak het beste om het afscheid kort te houden. Wanneer het afscheid nemen lastig is stuur ik daarna een berichtje om even te laten weten hoe het gaat. Vaak is het voldoende om een kind af te leiden door samen iets te gaan doen, bijvoorbeeld door samen een boekje te lezen. Sommige kinderen vinden het fijn iets vertrouwds van thuis bij zich te hebben.

 

Rituelen

Als een kindje het leuk vindt en eraan toe is zwaaien we samen mama of papa uit.
Wanneer ouders aangeven dat ze begonnen zijn met de zindelijkheidstraining dan pak ik die hier ook op.
Voor het eten zingen we samen een liedje.
Wanneer een kindje zijn of haar verjaardag wil vieren dat kan dat. We zingen dan voor de jarige, hij/zij krijgt een cadeautje en mag trakteren.

 

Vervoer

Er is een kiddybus (wandelwagen) aanwezig waarin zes kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar vervoerd kunnen worden. De kleinsten kunnen in een babyschelp of peuterschelp zodat ook zij comfortabel zitten/liggen in deze wagen. De kinderen vinden het ook heel leuk om op stap te gaan met de bakfiets. De babyschelp en/of peuterschelp past in de bakfiets zodat ook de kleinsten comfortabel en veilig mee kunnen.

 

Ziekte en afmelding

Afhankelijk van wat het kind mankeert zal in overleg besloten worden of opvang mogelijk is, rekening houdend met de regels die gelden voor opvang bij ziekte. Als een kind ziek wordt terwijl het hier is licht ik de ouders in en wordt overlegd of het kind kan blijven. In een acute situatie kan het voorkomen dat de huisarts of hulpdienst eerder wordt ingelicht dan de ouders.

 

Informatie uitwisselen

Bij het brengen en halen wordt in ieder geval informatie over bijzonderheden uitgewisseld. Daarnaast is er de mogelijkheid informatie uit te wisselen via een schriftje of whatsapp. Als de tijd het toelaat schrijf ik graag een kort verslagje van hoe de dag voor het kindje is verlopen.

 

Oog voor elkaar

Ik vind het belangrijk dat de kinderen rekening houden met elkaar en respect hebben voor elkaar en elkaars spullen. Door naar elkaar te luisteren, elkaar te helpen, te delen en samen dingen te doen (of soms juist door de mogelijkheid te bieden eens even alleen met iets te spelen) probeer ik de kinderen hiervan bewust te maken. Iedereen moet de kans krijgen zichzelf te zijn en zich binnen zijn of haar mogelijkheden voldoende kunnen ontplooien. De kinderen mogen elkaar geen pijn doen. Gebeurt dit toch dan wordt daar met de kinderen en wanneer nodig met ouders over gesproken en naar een oplossing gezocht. Voordoen, belonen, stimuleren, begeleiden en corrigeren zijn belangrijk bij het spelenderwijs leren rekening houden met elkaar. Als gastouder heb ik daarin, samen met mijn gezin, een voorbeeldfunctie. Wij proberen de normen en waarden die ik nastreef in de opvang zelf ook zoveel mogelijk na te leven. 

LynnenLein Gastouder/Kinderopvang

Marjolein Pieterse
Strandwal 39
4386 HE Vlissingen

Tel. 0118-472606 / 06-44442551

Email: lynnenlein@zeelandnet.nl

LRK nr. : 756583366
KvK nr. : 20135803

 

 

Webdesign en hosting door:      Het-Kompjoetertje