Pedagogisch Werkplan LynnenLein                                                                           januari 2018
 
 

Opvanglocatie
Wij wonen in een ruime eensgezinswoning met tuin in de Wijk Lammerenburg in Vlissingen. De opvanglocatie is goed bereikbaar en er is voldoende parkeergelegenheid voor de deur. Op korte afstand van ons huis zijn diverse speelveldjes, speeltuin Lammerenburg, de kinderboerderij, bos en strand.

Gezinssamenstelling
Ons gezin bestaat uit zes personen. Ik (1970) ben getrouwd met Erik (1965). Samen hebben we 3 zoons: Wesley (1992), Marc (1994) en Michael (1997) en een dochter: Lynn (2006). Wesley en Marc wonen inmiddels niet meer thuis. We hebben een klein hondje (een boomertje) dat als pup bij ons is gekomen en dus helemaal gewend is aan en lief is voor kinderen.

Openingstijden:
Maandag: 07.00u-18.00u
Dinsdag: 07.00u-18.00u
Woensdag: 07.00u-13.00u
Donderdag: 07.00u-18.00u
Vrijdag: 07.00u-18.00u

Vakanties en vrije dagen worden aan het eind van het kalenderjaar al doorgegeven voor het komende jaar zodat ouders hiermee rekening kunnen houden. Wanneer nodig kan ik samen met KOW helpen bij het zoeken naar vervangende opvang. 
Een incidentele vrije dag buitenom de jaarplanning wordt zo vroeg mogelijk maar uiterlijk één maand tevoren doorgegeven.

Opvanguren
In overleg met de ouders worden de opvangdagen en een vast aantal opvanguren per maand (gemiddelde) afgesproken. Deze opvangdagen en opvanguren worden vastgelegd in een overeenkomst. De kinderen kunnen gebracht en gehaald worden op de afgesproken dagen en tijden. Opvang op andere dagen of tijden is alleen mogelijk op basis van beschikbaarheid en na overleg.

Bij LynnenLein wordt een minimum van (gemiddeld) 27 opvanguren per maand gehanteerd.

Scholing en werkervaring van de gastouder

 • HAVO
 • Tijdens middelbare schooltijd een periode meegeholpen bij Peuterspeelzaal 
 • “De Paddestoel” in Oost-Souburg.
 • Vrijwilligerswerk bij de “Walk Inn” in Vlissingen (activiteiten voor tieners).
 • Sinds 1992 zelf moeder.
 • Sinds 1994 ervaring als gastouder. Eerst via het gastouderproject in Bergen op Zoom, daarna als gastouder via KOW.
 • Ik ben “overblijfmoeder” geweest op de school van onze kinderen.
 • Opleiding tot verzorgende (raakvlakken met werken in de kinderopvang op het gebied van communicatie, verzorging, planmatig werken, EHBO) en werk in de zorg (als doktersassistente in Serooskerke, als tandartsassistente in Oost-Souburg en als verzorgende bij Zorgstroom).
 • Diploma Helpende Zorg & Welzijn gehaald in 2010 om aan de nieuwste wettelijke eisen te voldoen.
 • Cursussen, e-learning via KOW.
 • Jaarlijkse EHBO herhaling via KOW.

Om recente ontwikkelingen in de kinderopvang te volgen heb ik een abonnement op het vakblad “Kiddo”.

Regeling vervanging bij verhindering gastouder
In geval van ziekte zal ik de ouders zo snel mogelijk op de hoogte stellen. Wanneer mogelijk en nodig kan KOW helpen bij het regelen van vervangende opvang.

Plannen
In het voorjaar zal de achtertuin opnieuw worden bestraat en ingericht.

Pedagogisch  doelstelling en visie op opvoeden:

Inmiddels ruim twintig jaar vang ik in een kleinschalige, huiselijke omgeving kinderen op waarbij ik probeer ze een zo leuk mogelijke tijd te bezorgen. Bij LynnenLein bied ik een veilige plek met rust en regelmaat, waar kindjes zichzelf mogen en kunnen zijn en zich in hun eigen tempo kunnen ontwikkelen. Respect hebben voor elkaar, vriendschap, samenspel, gezelligheid, actief bezig zijn, plezier hebben, zelfstandigheid bevorderen, speelgoed aanbieden dat uitdaging biedt…dat is waar LynnenLein voor staat !

Met de kinderen zing ik graag, we knutselen, gaan naar buiten met de grote (6-persoons) kiddybus of de bakfiets en er is veel (educatief) speelgoed aanwezig dat aansluit bij de ontwikkeling. De kinderboerderij is dichtbij en de speeltuin is om de hoek.

Er is een “mini bibliotheek” met kinderboeken aanwezig. Regelmatig komen hier nieuwe boeken bij. Lezen is leuk en bevordert de taalvaardigheid. Daarnaast is het vaak een fijn rustmoment voor de kinderen. Dochter Lynn en ik lezen dan ook dagelijks met veel plezier voor.

Ik maak gebruik van de VVE programma’s KIKI en Uk & Puk. Deze programma’s  bieden thema’s die dicht bij de directe belevingswereld van kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar staan.
Bij elk thema horen diverse activiteiten waarbij de verschillende ontwikkelingsgebieden worden gestimuleerd. Een leuke en leerzame verdieping van en aanvulling op alles dat we al samen doen.

Pedagogisch handelen

Wat ik belangrijk vind in de opvang:

 • Wederzijds vertrouwen. Dit vertrouwen is voor mij de basis van de opvang.
 • Eerlijk zijn.
 • Elkaar serieus nemen.
 • Rekening houden met gewoontes en wensen van de ouders voor zover mogelijk.
 • Thuis bij ons moet een veilige plek zijn waar kinderen zich welkom en geborgen voelen.
 • Een kind structuur bieden in de dag.
 • Een goede verzorging.
 • Een kind moet zichzelf kunnen en mogen zijn en moet zich kunnen ontplooien.
 • Respect hebben voor elkaar, naar elkaar luisteren.
 • Tijd voor elkaar hebben, samen dingen doen.

Veilige opvang
Ons huis en onze tuin zijn aangepast aan de wettelijke normen die gelden voor kinderopvang aan huis. Wat emotionele veiligheid betreft vind ik het belangrijk dat een kind zich veilig en geborgen kan voelen om zich van daaruit goed te kunnen ontwikkelen. Vanuit dit gegeven worden de kinderen benaderd met gerichte aandacht en geduld. Er wordt actief geluisterd, gelet op signalen die het kind afgeeft, aandacht geschonken aan de eigenheid van het kind en er wordt veel geknuffeld.

Wennen
Wennen gaat in overleg met de ouders. Eerst een paar uurtjes of meteen een hele dag, wat in overleg het beste lijkt voor een kindje kan ! Het is voor een kind vaak het best om het afscheid kort te houden. Wanneer het afscheid moeilijk was stuur ik de ouders daarna een berichtje om ze te informeren hoe het na het afscheid nemen ging. Vaak is het voldoende om een kind af te leiden door samen iets te gaan doen, bijvoorbeeld door samen een boekje lezen. Sommige kindjes vinden het fijn iets vertrouwds van thuis bij zich te hebben.

Vervoer
Er is een kiddybus aanwezig Een fantastische wagen waarin zes kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar vervoerd kunnen worden. De kleinsten kunnen in een babyschelp of peuterschelp zodat ook zij comfortabel zitten/liggen in deze wagen. De kinderen vinden het ook heel leuk om op stap te gaan met de bakfiets waarin vier kinderen passen. In het fietsstoeltje achterop de bakfiets kan een vijfde kindje mee. De babyschelp en/of peuterschelp past in de bakfiets zodat ook de kleinsten comfortabel en veilig mee kunnen. Vervoer in de auto vindt alleen plaats in overleg met de ouders.

Achterwachtregeling
Zowel mijn man (Erik Pieterse) als mijn moeder (Marian den Hollander) zijn achterwacht. Van beide is een VOG aanwezig. Deze achterwachtregeling is bedoeld voor kortdurende vervanging in noodsituaties. Wanneer beide achterwachten niet beschikbaar zijn kan ik een beroep doen op een centrale achterwacht (locatie van KOW).

Speelruimte
Wij hebben een grote woonkamer die helemaal is ingericht voor de opvang en waar alle spel- en ontwikkelingsmaterialen bij de hand zijn. Hier is ook een “mini bibliotheek” met veel (voor)leesmateriaal aanwezig. Onze tuin is grotendeels bestraat. In de tuin staat een “piratenschip”. Een leuke speelplek waar de kinderen helemaal op kunnen gaan in hun fantasie. Verder is er een speelhuisje, een basketbalkorf en zijn er fietsjes en een step aanwezig. In de directe omgeving van ons huis zijn diverse kleine speeltuintjes en :om de hoek” is speeltuin Lammerenburg.

Groepsgrootte
Er worden maximaal 5 kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar tegelijk opgevangen, waarvan maximaal 2 kinderen in de leeftijd van 0 jaar.

Omgang met kinderen
Ik vind het belangrijk dat een kind zichzelf kan en mag zijn en dat het zich kan ontplooien. Om dit mogelijk te maken wil ik dat de kinderen rekening houden met elkaar en elkaar de ruimte geven. Ik stimuleer kinderen om dingen zelf te doen wanneer ze eraan toe zijn en probeer in te spelen op de individuele behoeften van het kind. Wanneer ik feedback geef doe ik dat zoveel mogelijk in de vorm van een “ik-boodschap”. Respect hebben voor elkaar en naar elkaar luisteren (ook als volwassene naar wat een kind te vertellen heeft) vind ik erg belangrijk, net als eerlijk zijn, elkaar serieus nemen en elkaar accepteren. Ieder kind ontwikkelt zich in zijn eigen tempo, op zijn eigen manier en niveau. Bij het aanbieden van spelmateriaal en activiteiten wordt hiermee rekening gehouden. Er wordt zoveel mogelijk materiaal aangeboden dat een bijdrage biedt aan de ontwikkeling van het individuele kind. Ik probeer de ontwikkeling van het kind te stimuleren door spel en spelmateriaal aan te bieden, passend bij de leeftijd van het kind, dat uitdaagt tot het leren van nieuwe dingen op verschillende gebieden. Ik maak gebruik van de VVE programma’s KIKI en Uk & Puk. Deze programma’s bieden thema’s die dicht bij de directe belevingswereld van kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar staan.
Bij elk thema horen diverse activiteiten waarbij de verschillende ontwikkelingsgebieden worden gestimuleerd. Omdat je als gastouder zelf kunt bepalen wanneer en hoe lang je met een thema bezig bent
zijn deze programma’s makkelijk in te passen, je gaat ermee aan de slag wanneer je wilt. Het is dan ook geen verplichting maar  een leuke en leerzame aanvulling op alles dat we al samen doen ! Aan normen en waarden wordt ruim aandacht besteed, ze staan hoog in het vaandel bij LynnenLein. Er zijn een aantal huisregels:

 • niet schelden of vloeken
 • wanneer we eten blijven we aan tafel tot iedereen klaar is
 • stoelen en banken zijn om op te zitten
 • opruimen waarmee je gespeeld hebt

Wat betreft de veiligheid in en om het huis:

 • bij het oversteken van de straat een hand geven of de wagen vasthouden
 • de deur van de woonkamer is dicht, kinderen mogen deze niet zonder dit te vragen zelf open doen

Goed gedrag beloon ik met complimentjes, bij negatief gedrag probeer ik het kind bewust te maken van het negatieve aan het gedrag en te belonen (complimentje geven) wanneer het de volgende keer goed gaat.

Rituelen
Als een kindje het leuk vindt (en eraan toe is) zwaaien we samen mama en/of papa uit. Wanneer de ouders aangeven dat ze begonnen zijn met de zindelijkheidstraining doe ik dat hier zoveel mogelijk op dezelfde manier als thuis.eten en drinken wassen we de handen. Aan tafel zingen we vaak samen de liedjes “Smakelijk eten” en “Dat was lekker”. Wanneer een kindje zijn of haar verjaardag bij LynnenLein wil vieren kan dat. We zingen met z’n allen voor de jarige, het kindje krijgt een cadeautje en mag trakteren. Bij het naar bed brengen probeer ik zoveel mogelijk rekening te houden met de rituelen van thuis.

Dagindeling (globaal)
Tussen 07.00 en 09.00u De meeste kinderen worden gebracht. Sommige kindjes hebben even tijd nodig om te schakelen van thuis naar LynnenLein. Het ene kindje is graag even alleen, een ander vindt het juist fijn om te beginnen met samen iets te doen. Ik pas me zoveel mogelijk aan aan wat het kind zelf prettig vindt. Als iedereen er is beginnen we de dag vaak met het lezen van boekjes.

Tot 09.30u spelen de kinderen meestal met het speelgoed dat op dat moment aanwezig is. Ik laat ze dan zoveel mogelijk zelf spelen en stimuleer de kinderen om te spelen door dingen te laten zien en eerst even met ze mee te spelen.

Om 09.30u krijgen de kinderen fruit en drinken. Ik vind het belangrijk dat ze tijdens het eten en drinken even rustig zitten en stimuleer de kinderen die daaraan toe zijn zelf hun fruit te eten. Na het fruit eten en drinken stimuleer ik de kinderen om even naar het toilet te gaan.

Tussen 10.00 en 11.30u doe ik meestal iets actiefs met de kinderen: bij mooi weer naar de speeltuin of wandelen, binnen spelen met de bal, puzzeltjes maken, knutselen, zingen, een spelletje doen, enz.

Tussen 11.30 en 12.00u eet ik met de kinderen.

Tussen 13.00 en 15.00u is er tijd voor rust. De kleinere kindjes slapen meestal rond deze tijd en de grotere kinderen laat ik vaak zelf aangeven wat ze willen doen. Zelf spelen, een boekje lezen, knutselen, een spelletje doen even “niksen” , het kan allemaal… De kinderen die slapen bij LynnenLein houden zoveel mogelijk hun eigen slaapritme aan. 

Om 15.00u is iedereen weer wakker en beneden. We drinken samen iets met een koekje erbij. Daarna gaan we bij mooi weer naar buiten en onderneem ik weer iets met de kinderen.

Tussen 16.30 en 18.00u worden de meeste kinderen opgehaald. We ruimen samen op en na een laatste verschoning gaan de kindjes met papa of mama weer mee naar huis !

Ziekte en afmelding
Opvang bij ziekte gaat altijd in overleg en kan alleen wanneer het mogelijk blijft alle kindjes die op dat moment bij LynnenLein zijn voldoende zorg en aandacht te geven.
Afhankelijk van hetgeen het kindje mankeert zal in overleg besloten worden of opvang mogelijk is, rekening houdend met de regels die gelden voor opvang bij ziekte. Als een kindje ziek wordt terwijl het hier is licht ik de ouders in en wordt overlegd of het kind kan blijven. Wanneer nodig (in acute situaties) wordt contact opgenomen met de huisarts of hulpdienst.

Informatie uitwisselen
Een goede, open communicatie met ouders vind ik belangrijk. Informatie over de dagelijkse dingen wordt in ieder geval uitgewisseld bij het brengen en halen. Daarnaast is er de mogelijkheid informatie uit te wisselen via een schriftje. Als de tijd het toelaat schrijf ik graag een kort verslagje van hoe de dag voor het kindje is verlopen. Wanneer er bijzonderheden zijn is het fijn als ouders deze in het schriftje schrijven zodat ik het er altijd even bij kan pakken. Verder is er de mogelijkheid via de mail of telefonisch informatie uit te wisselen.

Oog voor elkaar
Ik vind het belangrijk dat de kinderen rekening houden met en respect hebben voor elkaar en elkaars spullen. Door naar elkaar te luisteren, elkaar te helpen, te delen en samen dingen te doen maar soms juist ook door eens even alleen met iets te kunnen spelen probeer ik de kinderen hiervan bewust te maken. Iedereen moet de kans krijgen zichzelf te zijn en zich binnen zijn of haar mogelijkheden voldoende kunnen ontplooien. De kinderen mogen elkaar geen pijn doen. Wanneer dit toch gebeurt probeer ik het de kinderen met begeleiding zelf op te laten lossen, wanneer het vaker gebeurt is dit iets waarover ook met de ouders gesproken moet worden en naar een oplossing gezocht moet worden. Voordoen, belonen, stimuleren, begeleiden en corrigeren zijn belangrijk bij het spelenderwijs leren rekening te houden met elkaar. Als gastouder en familie heb je een voorbeeldfunctie naar de kinderen toe, vind ik. Wij proberen ons daarnaar te gedragen door de normen en waarden die we nastreven in de opvang zelf ook zoveel mogelijk na te leven.

Comments are closed.